Spolupracujeme

Permakultura (CS) – kurzy na Bohumila zahradě, která je od samého začátku budována na permakulturních principech

sOOva, vzdělávací spolek – úzká spolupráce, vzdělávací aktivity, akce pro veřejnost

Lesní klub sOOvička – má své zázemí na Bohumila zahradě

Kopřiva & Kopřiva – Ukázkový permakulturní projekt v Uhříněvsi, zdroj know-how a osiva pro Bohumila zahradu

Semínkovna v kolovratské Knihovně s infocentrem – sdílíme zde přebytečné osivo.

Myslivecký spolek Hubert Kolovraty – Děkujeme za vstřícnost k členům početné zahradní komunity na dříve výsostném mysliveckém území.