Pro veřejnost

Vítejte v komunitní zahradě. Bohumila zahrada je určená zejména obyvatelům MČ Praha-Kolovraty, ale i dalším zájemcům z blízkého okolí, kteří mají zájem sdílet společný prostor k ekologickému zahradničení a výměně znalostí i zkušeností nejen z této oblasti.

Bohumila zahrada vznikla v r. 2015 z iniciativy místních občanů na pozemku kolovratského rodáka, pana Bohumila Stárka, jehož jméno nese. Od začátku je budována na principech permakultury a v r. 2018 obdržela od organizace Permakultura (CS) certifikaci Projekt s permakulturními prvky. Projekt je spolufinancován z rozpočtu MČ Praha-Kolovraty.
Na pozemku zahrady má své zázemí také vzdělávací spolek sOOva (venkovní učebna), Lesní klub sOOvička (jurta) a Myslivecký spolek Hubert Kolovraty.Předzahrádka

Předzahrádka s bosonohou stezkou je volně přístupná veřejnosti. Je koncipována pro potěchu pěti základních lidských smyslů: zrak (barevné květinové záhony), chuť (jedlé bobuloviny), vůně (bylinky, květiny), sluch (dendrofon) a hmat (bosonohá stezka). Lavičky k odpočinutí zde možná využijete i při cestě po okolních vycházkových okruzích, na kterých jsou umístěné herní prvky pro děti. Na její údržbě se podílí komunita Bohumila zahrady ve spolupráci s veřejností.

Patron předzahrádky (koordinace aktivit): Soňa Fryščáková
Koncept předzahrádky: Kateřina Borčin-Mocová, Iva Herčíková
Realizace předzahrádky: kolektiv komunitních zahradníků a veřejnost

Zasezení pamětního stromu za Helu Vlašínovou, průkopnici a propagátorku permakultury v předzahrádce Bohumila zahrady. Třetí zleva: Mojmír Vlašín, uprostřed Eva Hauserová, předsedkyně Permakultury (CS).


Akce pro veřejnost

Každoročně pořádáme Víkend otevřených zahrad (celosvětově vždy 2. víkend v červnu) a Den otevřených vrátek permakulturních projektů (celorepublikově každé září). Vstupné je dobrovolné a výtěžek jde na podporu rozvoje Bohumila zahrady.
Areál zahrady je dále přístupný veřejnosti během Úterních setkávání, jarní Burzy sazeniček a během kurzů a workshopů pro veřejnost.
Prohlédnout si zahradu můžete také po domluvě s koordinátorkou zahrady nebo školky, případně po domluvě s uživatelem zahrady, kterého zrovna na pozemku potkáte, a také během zahradnických brigád.Úterní setkávání

Během sezóny probíhají na Bohumila zahradě pravidelná Úterní setkávání (březen–červen a září–říjen vždy od 10 do 12 hodin). Jsou určena veřejnosti a vyhledávají je zejména maminky na mateřské dovolené. Na zahradě je v tu dobu přítomen vždy někdo ze zahradníků s připraveným programem (práce v předzahrádce, tvoření), ale je možné i jen tak pobýt, popovídat či zapojit se po dohodě s vlastní iniciativou (tvoření v ekologickém duchu). K dispozici je venkovní učebna, kůlna s nářadím, kuchyňka, pískoviště, separační toalety. Účast na setkání není třeba předem hlásit a je zdarma.

Máte-li zájem podílet se aktivně na programu úterních setkávání a zajistit program, jste srdečně vítáni a kontaktujte prosím koordinátorku Úterních setkávání Soňu Fryščákovou: sona.fryscakova@seznam.cz.Semínkovna

V kolovratské Knihovně s infocentrem si můžete kromě knih půjčit také semínka, a to zdarma a bez registrace. Na pultě tu stojí volně přístupná malá dřevěná skříňka – Semínkovna – doplněná o tematickou litaraturu. Předpokladem je, že budete rostliny pěstovat ekologicky a získané osivo vrátíte do Semínkovny v podobném množství, jako jste si půjčili. Pokud semenaříte (je to celkem snadné), nebo máte přebytek zakoupených semínek, můžete je prostřednictvím Semínkovny nabídnout ostatním.

Projekt kolovratské Semínkovny vznikl z iniciativy A. K. Chadové, která se dlouhodobě věnuje semenaření starých odrůd zahradních plodin ve spolupráci s Gengel, o.p.s. Účelem vzniku Semínkovny byla mj. podpora vzniku komunitní zahrady a sdílení dovednosti dříve zcela běžné. Je potěšující, že v současnosti využívá semínkovnu široký okruh zájemců z různých koutů ČR, jak je vidět na popiscích navrácených semínek.

Podrobné informace o Semínkovně a základní instrukce k semenaření naleznete na stránkách kolovratské knihovny i vytištěné přímo v knihovně. Semínkovna je přístupná během otevírací doby knihovny.