Poděkování

Poděkování patří všem lidem dobré vůle, díky kterým je komunitní zahrada taková, jaká je. Mezi takové lidi patří:

Bohumil Stárek, který pro účely komunitní zahrady svůj pozemek dlouhodobě pronajal.

Alena Kopřiva Chadová, která vznik komunitní zahrady podnítila, vyprovokovala k účasti řadu místních občanů, sehnala pozemek a dlouhodobě tento projekt koordinuje.

Řada místních i přespolních občanů, která se ke komunitnímu zahradničení vyprovokovat nechala a uvěřila, že ze zarostlého pozemku plného hromad suti bude jednoho dne – s jejich nemalým přičiněním – vzkvétající permakulturní zahrada. Do této výzvy se nebáli vykročit v první linii jmenovitě (abecedně) Borčinovi, Dojčinovski, Fryščákovi, Herčíkovi, Chlebušovi, Javnických, Kopřivovi, Jeřábkovi, Sršňovi a další.

Vzdělávací spolek sOOva, který během let 2016–2019 komunitní zahradu zaštiťoval, jmenovitě v obsazení radních: Helena Sršňová Fukalová (předsedkyně a koordinátorka Lesního klubu sOOvička), Alena Kopřiva Chadová (místopředsedkyně a koordinátorka Bohumila zahrady), Zuzana Jeřábková (od 2018 je v Kolovratech místostarostkou). Díky spolku sOOva získala Bohumila zahrada v tomto období na svůj rozvoj dotace od MČ Praha-Kolovraty a SFŽP ČR.

MČ Praha-Kolovraty, která poskytla dotace pro rozvoj Bohumila zahrady. V r. 2017: 9.450 Kč pro účely zajištění chodu a rozvoje Bohumila zahrady a 16.600 Kč na vybudování informativní a zábavné předzahrádky pro veřejnost. V r. 2018 poskytla 7.600 Kč na uhrazení nájmu za pozemek a pořízení projektoru a promítacího plátna a v r. 2019 poskytla 15.000 na zakoupení jezírkové folie.

Maminky na mateřské „dovolené“, které se již několik let během sezóny na zahradě každý týden scházejí, kultivují veřejně přístupnou předzahrádku a spoluutvářejí zahradní komunitu.

Rodiče dětí z Lesního klubu sOOvička, kteří dvakrát ročně během školkových brigád pomáhají zvelebit areál zahrady i blízké okolí. Speciální poděkování patří těm ohleduplným rodičům, kteří nezajíždí autem do blízkosti zahrady (kde není vhodné ani legální místo k parkování) a pomáhají tak udržovat její okolí v dobrém stavu.

Místní občané a přátelé Bohumila zahrady, kteří přispěli věcnými dary, nezištnou pomocí i jinak: P. Čáp, J. Černý, Chadovi, Jelinkovi, Karel Kliment, I. Maturová, Myslivecký spolek Hubert Kolovraty, J. Rojková.

Provoz komunitní zahrady můžete podpořit i vy. Nabídněte vybavení a materiál, který už nepotřebujete (zahradní nářadí, štěrk, písek, štěpku, bio materiál na kompost, materiál na tvoření s dětmi aj.). Uvítáme tematickou literaturu do zahradní knihovničky, sazenice a semínka (i výměnou osobně nebo přes kolovratskou Semínkovnu) atd. Podpořit nás ale můžete i sdílením svých zkušeností a znalostí.

Podpořit provoz a rozvoj komunitní zahrady můžete i zasláním daru na transparentní účet Bohumila zahrady: 2301626428 / 2010.