Permakultura

Permakultura je…

…zdravý selský rozum aplikovaný v praxi.

…revoluce maskovaná jako zahradničení.

…designérský systém pro navrhování trvale udržitelných člověkem vytvořených produkčních systémů a lidských sídel. Vychází z pozorování přírodních systémů a z moudrosti tradičního zemědělství, staví ale také na moderním vědeckém a technickém poznání.

Základní permakulturní etika je postavena na třech pilířích: Péče o lidi, Péče o Zemi, Spravedlivý podíl. Udržitelné projekty a smysluplné aktivity by tuto etiku měly respektovat, o což se také na Bohumila zahradě snažíme.

Permakultura není pouze zahradničení! I když ji původně Bill Mollison z přírody „odpozoroval“ a definoval pro účely udržitelnosti zemědělství, v současné době se permakultura intenzivně věnuje mnoha dalším oblastem lidského působení:

Tvorba prostředí
Technologie a nástroje
Kultura a vzdělávání
Zdraví, duchovní a spokojený život
Finance a ekonomika
Vlastnictví půdy a komunitní samospráva
Péče o půdu a přírodu

Na Bohumila zahradě vzájemně tříbíme nejen umění pěstovat plodiny, ale také umění pěstovat dobré mezilidské vztahy a osvojovat si dovednosti ze všech dalších oblastí permakultury. V tom nám výrazně pomáhá (samo)organizace komunity s využitím nástrojů efektivního domlouvání se ve skupině (sociokracie, Dragon Dreaming). Zní to možná exoticky, ale není to nic neznámého ani složitého, i naši slovanští předkové běžně využívali tzv. „poradních kruhů“, kdy má hlas každého člena stejnou váhu a je třeba dobrat se společného řešení, s kterým budou všichni spokojeni.

Na Bohumila zahradě se mohou zájemci seznámit s používáním permakulturních principů v praxi. Permakulturní principy jsou odpozorované z přírody a mají univerzální platnost při navrhování vysoko produktivních trvale udržitelných lidských systémů – jedlými balkony počínaje a ekovesnicemi zdaleka nekonče.

Permakulturní principy definoval Bill Mollison a jeho kolega David Holmgren je zjednodušil do následujícího znění:

Kreativita a reakce na změnu
Pozorování a vzájemné působení, pozornost
Zachycení a uchování energie
Získání výnosu
Samoregulace, přijetí zpětné vazby
Používání obnovitelných zdrojů
Minimalizace odpadů
Design od vzorce k detailu
Integrace prvků
Malá a pomalá řešení
Diverzita
Použití okrajů a okrajových efektů