Koordinátorky

Koordinátorkou komunitní zahrady je Alena Kopřiva Chadová, která iniciovala její vznik po nabytí zkušeností s permakulturou – mj. jako radní Permakultury (CS), pěstováním a semenařením pro Gengel, o.p.s.
Absolvovala mnohé kurzy zaměřené na permakulturu, vzdělávání a koordinování lidských společenství. Ve své praxi se zabývá designem permakulturních zahrad a příležitostně lektorováním permakulturních kurzů.
Díky získanému vzdělání i zkušenostem z praxe se snaží o rovnoprávné postavení všech členů komunitní zahrady, o rovnoměrné rozložení kompetencí v rámci komunity a o co největší samostatnost zahradníků.

ABSOLVOVANÉ KURZY, VZDĚLÁNÍ
2020 Nenásilná komunikace, Praha (Helena Kurzweilová)
2019 Pozoruj a jednej – školení pro pedagogy a lektory, projekt iniciativy Children in Permaculture
2018 Certifikace Projekt s permakulturními prvky (Bohumila zahrada)
2018 Dragon Dreaming, Veselice, Permafarma Jagava (Ulrike Reimann)
2018 Kurz pokročilého permakulturního designu (Denisa Tomášková)
2017 Sociocracy, Praha (Rakesh „Rootsman Rak“ Bhambri)
2016 Teachers Training of Permaculture, Praha (George Sobol)
2016 Zakládáme potravinovou komunitu (Jan Valeška)

2015 Certifikace Ukázková přírodní zahrada (vlastní zahrada v Uhříněvsi)
2014 Certifikace Ukázkový permakulturní projekt (vlastní dům a zahrada v Uhříněvsi)
2014 Úplný kurz permakulturního designu (Alena a Milan Suchánkovi)
2014 Aplikace permakultury na vlastní život (Jan Froněk, Eva Hauserová)
2014 Semínkový kurz (Marek Kvapil)
2013 Design permakulturní zahrady (Marek Kvapil)
2007 Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, MgA.

Druhou koordinátorkou je Soňa Fryščáková, která rovněž stála u zrodu kolovratské komunitní zahrady. Před vznikem komunitní zahrady neměla s permakulturou žádné zkušenosti, ale od dětství vyrůstala na zahradě a mezi poli. Ráda tvoří rukama, sportuje, zajímá se o bylinky, peče z kvásku, vyrábí domácí marmelády a další dobroty. Pro ostatní zahradníky i širší veřejnost pořádá ovocnářské i další kurzy a propaguje bezobalový způsob nákupu potravin. V rámci Bohumila zahrady spadá do jejích kompetencí:

  • Předzahrádka s bosonohou stezkou
  • Bylinkové spirály
  • Úterní setkávání na Bohumila zahradě
  • Zahradní knihovnička

ABSOLVOVANÉ KURZY, VZDĚLÁNÍ
2019 Úvod do permakultury (Denisa Tomášková)
2015 Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK, PhD.
2007 Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK, Mgr.

(SEBE)ORGANIZACE KOMUNITNÍ ZAHRADY

Během organizačních schůzí se snažíme o docílení všeobecného souhlasu s návrhy, které je někdy třeba lehce modifikovat. Nedochází k přehlasovávání menšiny většinou. Cílem je, aby se cítili všichni spokojeni a vyslyšeni, ale také aby nesli přiměřené množství odpovědnosti a aby nám tak společné bytí na zahradě přinášelo radost.

V praxi se osvědčilo 2x ročně (únor a září) svolat organizační schůzi všech zahradníků, kde si řekneme, co bychom si kdo během nastávajícího půl roku (a více) přáli na zahradě, či v souvislosti s ní, dělat. Kdo si přeje stát se „patronem“ nějakého prvku na zahradě, vytvořit nový prvek, nebo potřebuje v patronování nahradit. Určíme si témata a termíny zahradních brigád (1–2x měsíčně pracujeme společně, jinak mají zahradníci přístup kdykoli). V předjaří se zaměřujeme na osevní plán, potřebné zahradní práce, nadcházející akce pro veřejnost aj. Po letních prázdninách plánujeme totéž pro druhou polovinu roku a výhled na další pololetí s ohledem na možnost žádat o dotace u MČ Praha-Kolovraty, která Bohumila zahradu každoročně finančně podporuje.