Pro zahradníky

Na Bohumila zahradě je živo. V oplocené části pozemku mají své království zahradníci, kteří si tu každoročně společně vysnívají, plánují, realizují a oslavují společné živoucí dílo. Na zahradě má své zázemí i Vzdělávací spolek sOOva – do venkovní učebny docházejí na výukové programy děti z MŠ a ZŠ, v jurtě Lesního klubu sOOvička a v jejím blízkém i vzdáleném okolí se batolí lesní školkáčci. Myslivecký spolek Hubert Kolovraty tu sídlí celá desetiletí – starousedlíci ještě vzpomenou na bývalou bažantnici s jezírkem.

Každoročně je zahrada přístupná veřejnosti při celosvětovém svátku Víkend otevřených zahrad. Pořádají se zde kurzy a workshopy pro veřejnost.

I při takovém ruchu lze stále najít spoustu prostoru pro poklidné zahradničení nebo čilejší spoluzahradničení. V současnosti čítá komunita zahradníků přibližně 8 rodin a vítáme nové členy.

Při péči o zahradu používáme výhradně ekologické prostředky a šetrné postupy. Ctíme permakulturní etiku (Péče o lidi, Péče o Zemi, Spravedlivý podíl), učíme se a snažíme se při práci používat permakulturní principy.

Organizační struktura komunitní zahrady

Komunitní zahrada má své koordinátorky – jednoduše proto, abychom se dokázali snadněji domluvit. Jinak je ale kladen důraz na rovnoprávnost, samostatnost a rovnoměrné rozložení kompetencí, tak aby se komunita samoorganizovala. Organizační a rozhodovací strukturou našeho zahradního společenství je kruh (sociokracie – hlas každého člena má stejnou váhu), nikoli pyramida (diktatura – šéf a podřízení) ani „přetahování lana“ (demokracie – většina vítězí nad menšinou). Své znalosti, zkušenosti a dovednosti sdílí koordinátorky s dalšími zájemci z řad zahradníků, aby nebyly přetížené a aby byly případně i bez větších obtíží nahraditelné. Koordinátor je zde chápan jako facilitátor, moderátor, který umožňuje komunitě snadno se domluvit.

I další členové komunity nesou svou část odpovědnosti formou patronátu nad určitými činnostmi, prvky nebo částmi zahrady a sdílí s ostatními své dovednosti. Tento způsob (samo)organizace komunity zajišťuje její dlouhodobou udržitelnost a díky němu nemusí být koordinování zahrady placenou službou. Privilegium bezstarostného „vrtání se vhlíně“ si užívají nováčci, do doby, než se v chodu komunitní zahrady zorientují a z pomocníků se stanou rovněž patrony.

Patronáty

Staráme se o zahradu jako o živý organismus, sdílíme péči i úrodu. Nemá zde každý svůj vlastní záhonek, ale rozdělili jsme si tzv. „patronáty“ nad konkrétními prvky zahrady. Máme zde patrona studny, patronku bylin, patrona kompostu, patronku předzahrádky, patronku kůlny, patrony konkrétních záhonů, patrona-kutila atd. Patronem se může stát každý zkušenější zahradník, který o patronát projeví zájem. Patron může mít pomocníky. Patron např. kompostu může klidně pracovat na jiném prvku (např. bylinkovém záhonu), pokud se na tom domluví s jeho patronem. Patronové mohou samostatně vybízet osatní zahradníky, když chtějí s něčím pomoci, nebo když vypěstují něco ke společné sklizni.

Schůze

Dvakrát ročně (únor a září) probíhá organizační schůze všech zahradníků, kde ladíme společné vize tak, aby byli všichni vyslyšeni a spokojeni. Nacházíme řešení schůdná pro všechny a domlouváme termíny konkrétních činností.

Brigády

Během sezóny se 1–2x měsíčně konají společné zahradní brigády, zpravidla jedno dopoledne o víkendu. V rámci brigád také společně sklízíme úrodu. Jinak mají všichni zahradníci od zahrady vlastní klíč, volný přístup a pracují i sklízejí s ohledem na ostatní zahradníky. Po dobu letních prázdnin se střídáme po týdnu ve službách (zalévání, sklízení, příležitostné drobné práce). Mimo sezónu odpočívá zahrada i my a čerpáme síly na další rok.

Oslavy

Každoročně slavíme Víkend otevřených zahrad (vždy 2. víkend v červnu), kdy je zahrada otevřena veřejnosti a my zahradníci si užíváme, že už máme všechno zaseto a zasazeno. Probíhají komentované prohlídky, workshopy, divadlo, ochutnávky domácího jídla (nejen) z vlastních výpěstků a nálada je stejně radostná a bujná jako příroda kolem v tuto roční dobu.

V adventním čase slavíme narozeniny Bohumila zahrady v úzkém kruhu zahradníků, vzpomínáme na uplynulý rok a také na podzim r. 2015, kdy jsme si pronajali nevyužívaný a zarostlý pozemek, z kterého jsme jako skupinka svérázných nadšenců postupně vytvářeli komunitní zahradu – a radujeme se z toho, jakou cestu už máme za sebou. Je to čas díkůvzdání, poklidného spolubytí s přáteli již v teple jurty a uložení zahrady k zimnímu spánku.

Výnos

Pokud chcete hodně pěstovat a hodně sklízet – nezakládejte komunitní zahradu (poučka z kurzu Zakládáme potravinovou komunitu). Pokud ale chcete být součástí komunity fajn lidí, které zajímá také zahradničení, ale i spousta dalších zajímavých činností, rádi se s nimi setkáte, popovídáte a přitom popracujete na sdílené zahradě, ve které se mezitím dosyta vyřádí (vaše) děti – pak vám docházení na komunitní zahradu bude přínosem a vy sami zde budete přínosem pro ostatní. Komunitní zahrada se stala doslova líhní nápadů a aktivit místních občanů. Nikdo ze zahradníků ani z koordinátorů zahrady ale nevzal za svou práci korunu. Spojovacím prvkem, který drží komunitu pohromadě, je vzájemná důvěra a rovné přátelské vztahy, radost z času stráveného společně a smysluplnou prací v blízkosti svého domova (bioregion).

Transparentní účet

Členství v komunitní zahradě není zpoplatněno. Jedná se o neformální členství, takže se nikam neupisujete. Bohumila zahrada má transparentní účet, na který může kdokoli přispět.
Při plánování výdajů (pronájem pozemku, pořízení vybavení) bereme v úvahu dostupné prostředky na účtu a v pokladně a dle potřeby je doplňujeme v dobrovolné výši. Víme dobře, že pro někoho je určitá částka hodně, pro jiného málo. Pro někoho je hodně půl dne práce v kuse, pro jiného je to vítaný relax. Někdo tedy přispívá penězi, jiný prací, další sežene materiál. Někdo dochází o víkendu, někdo ve všední dny. Někdo přijde vybít nakumulovanou energii, nevyspalé maminky se přijdou vzpamatovat mezi další dospělé lidi a vytvořit něco pro radost – a je to tak v pořádku.

Projekt Bohumila zahrada je každoročně podpořen z dotace MČ Praha-Kolovraty.